Tagasiside

TELLIMUSED
Kuldan Luxury juveelikauplustes saate vormistada tellimuse teie soovitud briljantidele. Tellimuses palume kirjeldada kuju, kaalu, värvi, puhtust ja lihvimiskvaliteeti. Küsimuste korral palun võtke ühendust Kuldan Luxuryga telefoni teel +372 6 143 143 või meiliga info@kuldan.ee.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
1. Kuldan kauplustes müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
2. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Kuldan Trading OÜ poole, saates e-kirja aadressile info@kuldan.ee või helistades telefonil: +372 6 143 143
3. Kui Kuldan kauplusest ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
4. Müüja vastab tarbija esitatud kaebustele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
5. Võlaõigusseaduse §-st 222 lg-s 1 sätestatust tulenevalt on Kliendil õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda Toote parandamist või asendamist. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
6. Müüja ei vastuta tellitud toodetel tekkinud kahjude eest mis on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure)
7. Tarbijal on õigus vaidluste lahendamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole – aadress: Pronksi 12, Tallinn 10117; tel: 3201 920; e-post: avaldus@komisjon.ee; täiendav info tarbijavaidluste komisjoni kohta: www.komisjon.ee.